реєстратура:     (061) 213-15-64, 

(068) 485-75-90,     (095) 142-15-57

приймальне відділення: (061) 213-15-38

Графік прийому

Правила больницы

Права та обов’язки пацієнтів КЗ «Міська клінічна лікарня №3» 

(Розроблено на основі Закону України від 19.11.92 г. № 2801 – XII “Основ законодавства України про охорону здоров’я” ).

Пацієнт має право на:

 1. Кваліфіковану високоспеціалізовану лікувально-профілактичну допомогу.
 2. Безоплатну медичну допомогу у межах бюджетного фінансування закладу.
 3. Вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги.
 4. Достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я, доцільність запропонованих досліджень та лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, в тому числі наявності ризику для життя і здоров’я.
 5. Медичне втручання (обстеження, лікування, операція), якщо пацієнт не досяг 15-річного віку, можливе за згодою батьків або інших законних представників пацієнта.
 6. Медичне втручання пацієнтам віком від 15 до 18 років проводиться за їх згодою та згодою їх батьків або інших законних представників.
 7. Надання першої невідкладної допомоги при нещасних випадках і гострих захворюваннях, які сталися під час його перебування в центрі.
 8. Заміну лікуючого лікаря при наявності об’єктивних причин (за розпорядженням головного лікаря).
 9. Збереження лікарської таємниці, крім передбачених законодавчими актами випадків.
 10. Ознайомлення зі своєю медичною картою та іншими документами, що можуть знадобитися для подальшого лікування.
 11. Надання звільнення від роботи на період хвороби з тимчасовою втратою працездатності.
 12. Добровільну здачу крові для лікувального застосування.
 13. Медичну допомогу у повному обсязі, якщо пацієнт знаходиться у критичному для життя стані. Забороняється здійснення евтаназії – навмисного прискорення смерті, або умертвіння невиліковного хворого з метою припинення його страждань.
 14. Оскарження неправомірних рішень і дій працівників лікувальної установи.
 15. При порушенні його законних прав та інтересів вимогу вживання заходів щодо поновлення порушених прав, захисту законних інтересів і відшкодування заподіяної шкоди.
 16. Вносити свої пропозиції, зауваження та скарги до “Журналу скарг та пропозицій”, який знаходиться у чергової медичної сестри приймального відділення.
 17. Звертатися з пропозиціями, заявами, скаргами до адміністрації КЗ «МКЛ №3» у встановлені дні прийому громадян та у вищі інстанції.
 18. Вносити благодійні внески з відповідним документальним оформленням.

Пацієнт зобов’язаний:

 1. Піклуватись про своє здоров’я, не шкодити здоров’ю інших пацієнтів.
 2. Надавати невідкладну допомогу громадянам, які знаходяться у загрозливому для їх життя і здоров’я стані.
 3. Своєчасно і правильно виконувати медичні призначення.
 4. Не порушувати встановлений для нього режим.
 5. Виконувати правила внутрішнього розпорядку КЗ «МКЛ №3».
 6. Дати письмову інформовану згоду на діагностику, лікування, оперативне втручання, проведення процедур.
 7. Надавати інформацію лікуючому лікарю та консультантам про стан свого здоров’я, раніше перенесені хвороби та лікування.

 

Правила поведінки пацієнтів КЗ «МКЛ №3» 

 1. Пацієнти зобов'язані дотримуватися розпорядку роботи відділення й закладу в цілому.
 2. Пацієнти зобов'язані надавати лікарям повну інформацію про стан свого здоров'я, перенесених раніше захворюваннях, оперативних втручаннях, алергійних реакціях.
 3. Пацієнти зобов'язані вчасно і правильно виконувати всі призначення лікаря чи консиліуму лікарів, їхньої рекомендації.
 4. Для здачі аналізів, проведення діагностичних і лікувальних маніпуляцій, процедур пацієнт повинний з'явитися в призначений йому час.
 5. Знаходячись у стаціонарі, хворий зобов'язаний приймати лікування строго відповідно до призначень лікаря, не займаючись самолікуванням.
 6. Хворий у стаціонарі повинний приймати медикаменти в присутності медичної сестри.
 7. Про ознаки погіршення стану здоров'я пацієнт повинний негайно повідомляти лікуючому лікарю чи завідувачеві відділенням у денний час, а у вечірній, нічний час, у вихідні чи святкові дні – черговому медперсоналу.
 8. Пацієнти зобов'язані дотримуватися правил особистої гігієни.
 9. Приймати їжу хворим стаціонару дозволяється тільки в їдальні.
 10. Дозволяється збереження продуктів харчування тільки в холодильниках, у поліетиленових пакетах із вказівкою свого прізвища, номера палати і дати передачі.
 11. Пацієнти зобов'язані підтримувати чистоту і порядок у палатах і ін. приміщеннях закладу, дотримуватися вимог санітарно-гігієнічного режиму у відділенні.
 12. Забороняється шуміти, курити, розпивати спиртні напої, грати в азартні ігри в лікувальному закладі.
 13. Пацієнтам і відвідувачам дозволяється входити у відділення стаціонару тільки в змінному одязі і взутті.
 14. Забороняється самовільний вихід хворого з відділення стаціонару.
 15. Прогулянки на свіжому повітрі можливі тільки з дозволу лікуючого лікаря в теплий час року.
 16. Відвідування хворих здійснюється тільки у встановлений час.
 17. Відвідування хворих у відділенні інтенсивної терапії можливо тільки з дозволу завідувача відділенням.
 18. Забороняється зберігати в палаті гроші, коштовні речі і документи. За пропажу цінностей і грошей адміністрація КЗ «МКЛ №3» відповідальності не несе.
 19. Пацієнти зобов'язані дбайливо відноситися до майна закладу, не допускати його зіпсування. У випадку зіпсування пацієнтом чи його відвідувачами майна закладу винні зобов'язані відшкодувати нанесений матеріальний збиток відповідно до чинного законодавства.
 20. Хворі не повинні допускати конфліктних ситуацій з іншими пацієнтами, бути взаємно ввічливими.
 21. Хворі повинні з повагою відноситись до персоналу закладу, не допускати грубого відношення.
 22. Пацієнт може ознайомитися з записами у своїй медичній карті стаціонарного хворого з дозволу завідувача відділенням, чи лікаря.
 23. Хворі зобов'язані дотримуватися правил протипожежної та електробезпеки.
 24. Зі своїми пропозиціями, зауваженнями і скаргами пацієнт може звернутися до лікуючого лікаря, завідувача відділенням, адміністрації закладу (в усній чи письмовій формі).
 25. У випадку порушення пацієнтом лікарняного режиму чи недотримання дійсних правил лікуючий лікар вправі зробити запис про порушення режиму в листі непрацездатності і виписати хворого зі стаціонару (з урахуванням ваги стану), погодивши питання виписки з завідувачем відділенням.
 26. У виняткових випадках, за рішенням адміністрації, пацієнту може бути відмовлено в подальшій лікувально-діагностичній і лікувальній допомозі при:
 • грубому порушенні призначеного режиму;
 • недотриманні рекомендацій лікуючого лікаря, лікарської консультативної комісії (ЛКК) чи лікарського консиліуму;
 • невиконанні обов'язків пацієнта;
 • недотриманні встановлених в закладі правил поведінки для пацієнтів;
 • порушення морально-етичних норм поведінки з медперсоналом закладу, ін. пацієнтами, відвідувачами.

 

Пам’ятка для пацієнта щодо правил перебування у КЗ «МКЛ № 3»

Шановний пацієнт, ви поступили на лікування до одного з провідних закладів охорони здоров’я України. Метою перебування у закладі є відновлення здоров’я, але пам’ятайте, що лише спільними зусиллями (вашими та медичних працівників) можливо досягнути найліпшого результату із відновлення вашого здоров’я.

Тому адміністрація комунального закладу «Міська клінічна лікарня № 3» (далі – Заклад) закликає дотримуватися Правил перебування у нашому закладі, а саме:

1. Загальні положення

 1. При надходженні до стаціонару у вас при собі має бути паспорт, страховий поліс (за наявності), виписки про лікування, що раніше проводилося, туалетні приладдя, змінне взуття, змінна чиста постільна білизна, халат (піжама).
 2. Особисті речі, коштовності, документи, гроші необхідно передати родичам. За їх зберігання адміністрація Закладу відповідальності не несе.
 3. Повідомте близьких і родичів про Порядок відвідувань та Правил поведінки у відділеннях та Закладі.
 4. Ознайомтеся із внутрішнім розпорядком роботи відділення. Рекомендуємо записати прізвище, ім’я та по – батькові лікуючого лікаря, з яким ви та ваші родичі надалі будуть спілкуватися.
 5. Зауважте, що не у всіх відділеннях стаціонару дозволене використання мобільних телефонів.
 6. Будь – ласка, дотримуйтеся загальноприйнятих норм спілкування з медичними працівниками та іншими пацієнтами.
 7. У разі порушення Правил перебування у стаціонарі вас можуть виписати з відділення з відповідною позначкою у лікарняному листі.

2. Види порушень правил перебування у Закладі

 1. Недотримання рекомендацій лікаря, прийом лікарських препаратів на власний розсуд.
 2. Вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин, тютюнопаління.
 3. Самовільний вихід за межі території Закладу, без відома медичного персоналу.
 4. Неввічливе чи зневажливе ставлення до медичних працівників Закладу.
 5. Недотримання правил внутрішнього розпорядку роботи відділення.

3. Рекомендації адміністрації Закладу для пацієнтів

 1. Не палити на території Закладу.
 2. Не користуйтеся у палаті кип’ятильником, електричними грілками, а також трійниками та подовжувачами.
 3. Не встановлювати особисту побутову електроапаратуру (наприклад – телевізор) без згоди керівництва відділення.
 4. Не повідомляти особисті дані та конфіденційну інформацію стороннім особам.
 5. Не запрошувати до стаціонару Закладу випадкових знайомих.
 6. Не тримати в палаті зайвий одяг, великі суми грошей, коштовні речі, прикраси.

 

Правила відвідування пацієнтів у КЗ «МКЛ № 3»

 1. Відвідування пацієнтів дозволені у всіх відділеннях Закладу.
 2. Вхід до стаціонару відвідувачів у верхньому одязі заборонений.
 3. Дозволено одночасне відвідування хворого лише однією особою, тривалістю не більше ніж 20 хвилин.
 4. Відвідування дозволено щодня з 11-00 до 13-00 та з 17-00 до 19-00.
 5. До хворих у важкому стані відвідувачі допускаються з дозволу завідувача відділенням або чергового лікаря .
 6. Відвідувачі зобов’язані підтримувати чистоту на території Закладу і не порушувати спокій хворих, відповідно до Правил внутрішнього розпорядку від-ділення і Закладу в цілому.
 7. Категорично забороняється сидіти у палатах на ліжку хворого чи інших пацієнтів.
 8. Вхід до Закладу під час «тихої години» з 15-00 до 17-00 та після 19-00 заборонений.
 9. Відвідувачі у нетверезому стані до хворих не допускаються.
 10. Відвідувачі зобов’язані дотримуватися загальноприйнятих норм спілкування з пацієнтами та медичним персоналом.
 11. Відвідувачам забороняється вступати у суперечки і сварки з медичними працівниками Закладу.
 12. Із претензіями і непорозуміннями просимо відвідувачів звертатися до чергового лікаря, завідувача відділенням або до адміністрації Закладу.